Travel Around is aangesloten bij het Calamiteitenfonds

Je bent verzekerd tegen molest en natuurrampen die zich tijdens de reis voordoen

Calamiteitenfonds

Travel Around B.V. (KvK nr.88081656) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat jij als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie: https://www.calamiteitenfonds.nl

Calamiteitenfonds-logo